ایده های خوب سبک زندگی

آموزش اشیاء توسط شرکت آردوینو و گوگل

شرکت سخت افزار و نرم افزار منبع باز آردوینو برای توسعه و راه اندازی آزمایشگاه فیزیک آردینو سکاینس کیت با گوگل همکاری کرده است.

این کیت که برای دانش آموزان 11 تا 14 ساله طراحی شده است به بچه ها کمک می کند تا با نیروی های حرکت، مغناطیس و هدایت آزمایش انجام دهند. آردوینو می گوید این ماموریت برای دستیابی دانش آموزان و معلمان به فناوری است و یک تیم جهانی از متخصصان توسعه دهندگان محتوا، مهندسان و طراحان را جمع آوری کرده است که همه ی آنها زیر پرچم آموزش آردوینو جمع شده اند.

اشتراک گذاری

شرکت سخت افزار و نرم افزار منبع باز آردوینو برای توسعه و راه اندازی آزمایشگاه فیزیک آردینو سکاینس کیت با گوگل همکاری کرده است.

این کیت که برای دانش آموزان 11 تا 14 ساله طراحی شده است به بچه ها کمک می کند تا با نیروی های حرکت، مغناطیس و هدایت آزمایش انجام دهند. آردوینو می گوید این ماموریت برای دستیابی دانش آموزان و معلمان به فناوری است و یک تیم جهانی از متخصصان توسعه دهندگان محتوا، مهندسان و طراحان را جمع آوری کرده است که همه ی آنها زیر پرچم آموزش آردوینو جمع شده اند. آزمایشگاه فیزیک آردوینو اسکاسنس کیت، نخستین کیت رسمی است که برای دانش آموزان متوسطه طراحی شده است که می توانند مشتاقاته آزمایش هایی مانند آزمایش دانشمندان انجام دهند با فرضیه های خودشان تائید فرضیات آنها و تائید داده های پروژه با استفاده از برنامه ی گوگل اسکاینس.

هر کیت همه چیز مورد نیاز برای آزمایش فیزیک  را دارد که به دانش آموزان مهارت های مفیدی مانند تفکر انتقادی و حل مسئله را ایجاد می کند. آردوینو توصیه می کند که دانش آموزان به صورت جفت کار کنند، یک تلفن هوشمند یا تبلت را به صفحه ی اصلی کیت وصل کنند و با استفاده از سنسور های عرضه شده و ماژول های اضافی و بازی به بررسی الکترومغناطیس، ترمودینامیک، سینتیک و سینماتیک بپردازند. آزمایشات شامل ساخت یک پیچ و خم رسانا، ساخت دستگاهی شبیه آن است. تنها چیزی که از کیت موجود نیست منبع تغذیه است که دانش آموزان یا معلمین باید قبل از شروع آزمایش ان را تهیه کنند. آزمایشگاه فیزیک علوم یا اردوینو اسکاینس کیت اکنون با قیمت 199.99 دلار به فروش می رسد.

 

مترجم: ساناز سلیمیان دستجردی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian

دیدگاهتان را بنویسید