علوم پایه محیط زیست

تخریب سد وزین بزرگترین سد اروپا

تخریب سد وزین بزرگترین سد اروپا
نوشته شده توسط shiva salimian

برنامه تخریب سد وزین (ساخته شده در سال 1927) در نورماندی فرانسه که بر روی رود سلون قرار دارد پس از دو سال شروع شد. این سد که با ارتفاع 36 متر بزرگترین سد اروپا نیز میباشد قرار بود با سد La Roche-Qui-Boit (ساخته شده در سال 1914) از سال 2017 تخریب شوند اما به دلایلی از جمله محاسبه مجدد عوارض پس از تخریب با تاخیر دو ساله رو برو شد که اکنون پروژه حذف آن آغاز گشته است.

اشتراک گذاری

برنامه تخریب سد وزین (ساخته شده در سال 1927) در نورماندی فرانسه که بر روی رود سلون قرار دارد پس از دو سال شروع شد. این سد که با ارتفاع 36 متر بزرگترین سد اروپا نیز میباشد قرار بود با سد La Roche-Qui-Boit (ساخته شده در سال 1914) از سال 2017 تخریب شوند اما به دلایلی از جمله محاسبه مجدد عوارض پس از تخریب با تاخیر دو ساله رو برو شد که اکنون پروژه حذف آن آغاز گشته است.

برنامه ریزی حذف سد های اروپا (سد وزین و La Roche-Qui-Boit) به دلایل زیست محیطی زیادی از جمله بهبود کیفیت آب رودخانه ها، آزاد سازی مسیر مهاجرت ماهیان بومی ساکن رودخانه های اروپا و طبیعی کردن جریان رسوب گذاری رودخانه ها از بیست سال پیش بصورت طرح های مطالعاتی آغاز گردید.

همواره از زمان ساخت دانشمندان زیست شناسی و محیط زیست به اثر مخرب این سدها بر نابودی مسیر مهاجرت و قطع دسترسی ماهی قزل آلا به محل اصلی تخم ریزی تاکید داشته اند. ساخت این سد ها باعث شد که محدوده تخم ریزی این گونه ماهیان بومی رودخانه سلون به قبل از تاج سد های مذکور محدود شود و اکوسیستم طبیعی از زیست این گونه مهم ساکن رودخانه ها خالی شود.

با تخریب این سدها بیش از 90 کیلومتر از مسیر رودخانه سلون که ما بین دو سد بود و سال ها به ماهی قزل آلای این رود تعلق نداشت مجدداً به زیر نفوذ این گونه بر خواهد گشت.

مطابق برنامه ریزی اتحادیه اروپا قرار است در سال های آینده بیش از 95 درصد از سدهای این اتحادیه که بر روی بیش از 60 درصد رودخانه های این قاره تاسیس شده اند، تخریب و مسیر رودخانه ها مطابق موقیعت طبیعی قبل از احداث سد ها در آیند.

مترجم: ساناز سلیمیان دستجردی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian

دیدگاهتان را بنویسید