سبک زندگی محیط زیست

دیواره ی خزه برای شهرهای آلوده

دیواره ی خزه برای شهرهای آلوده
نوشته شده توسط shiva salimian

شرکت گرین سیتی واقع در برلین این راه حل را تایید می کند. به دلیل وجود دیوارهای خزه ای در این شهر، به شهر درختان معروف است، زیرا حدود 4 متر مربع دیواره های خزه ای وجود دارد. طبق گزارش های ارائه شده، مشخص شد که این دیواره ها می توانند تا 80 درصد ذرات آلودگی را از هوا فیلتر کنند و علاوه بر آن  ذرات آلوده ی موجود در هوا که موجب بیماری های تنفسی و قلبی عروقی می شوند را فیلتر می کنند.

اشتراک گذاری

در شهرهای بزرگ، دیواره ی خزه وجود دارد که برای کمک به کاهش آلودگی هوا ایجاد شده اند اما چند متر مربع از گیاهان واقعاً می تواند این آلودگی را مهار کند؟

شرکت گرین سیتی واقع در برلین این راه حل را تایید می کند. به دلیل وجود دیوارهای خزه ای در این شهر، به شهر درختان معروف است، زیرا حدود 4 متر مربع دیواره های خزه ای وجود دارد. طبق گزارش های ارائه شده، مشخص شد که این دیواره ها می توانند تا 80 درصد ذرات آلودگی را از هوا فیلتر کنند و علاوه بر آن  ذرات آلوده ی موجود در هوا که موجب بیماری های تنفسی و قلبی عروقی می شوند را فیلتر می کنند.
دیوارها آب باران را جمع می کنند و از طریق سیستم های آبیاری پمپ می شوند.

منبع: نیو ساینتیست

https://www.newscientist.com/article/2213755-cities-are-using-walls-of-moss-to-tackle-air-pollution-from-traffic

مترجم: بهاره محجوب 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian