محیط زیست

پس از دو سال، تخریب بزرگترین سد اروپا شروع شد!

نوشته شده توسط مدیر کل سایت

برنامه تخریب سد وزین (ساخته شده در سال 1927) در نورماندی فرانسه که بر روی رود سلون قرار دارد پس از دوسال شروع شد. این سد که با ارتفاع 36 متر بزرگترین سد اروپا نیز میباشد قرار بود با سد La Roche-Qui-Boit (ساخته شده در سال 1914) از سال 2017 تخریب شوند اما به دلایلی از جمله محاسبه مجدد عوارض پس از تخریب با تاخیر دو ساله رو برو شد که اکنون پروژه حذف آن آغاز گشته است.

برنامه ریزی حذف سد های اروپا به دلایل زیست محیطی زیادی از جمله بهبود کیفیت آب رودخانه ها، آزاد سازی مسیر مهاجرت ماهیان بومی ساکن رودخانه های اروپا و طبیعی کردن جریان رسوب گذاری رودخانه ها از بیست سال پیش بصورت طرح های مطالعاتی آغاز گردید.

همواره از زمان ساخت دانشمندان زیست شناسی و محیط زیست به اثر مخرب این سدها بر نابودی مسیر مهاجرت و قطع دسترسی ماهی قزل آلا به محل اصلی تخم ریزی تاکید داشته اند. ساخت این سد ها باعث شد که محدوده تخم ریزی این گونه ماهیان بومی رودخانه سلون به قبل از تاج سد های مذکور محدود شود و اکوسیستم طبیعی از زیست این گونه مهم ساکن رودخانه ها خالی شود.

با تخریب این سد ها بیش از 90 کیلومتر از مسیر رودخانه سلون که ما بین دو سد بود و سالها به ماهی قزل آلای این رود تعلق نداشت مجدداً به زیر نفوذ این گونه بر خواهد گشت.

مطابق برنامه ریزی اتحادیه اروپا قرار است در سالهای آینده بیش از 95 درصد از سدهای این اتحادیه که بر روی بیش از 60 درصد رودخانه های این قاره تاسیس شده اند، تخریب و مسیر رودخانه ها مطابق موقیعت طبیعی قبل از احداث سد ها درآیند.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

مدیر کل سایت

دیدگاهتان را بنویسید