حمل و نقل کشتی

حمل و نقل کشتی هم اکنون نیاز به تغییر دارد

حمل و نقل کشتی هم اکنون نیاز به تغییر دارد
نوشته شده توسط shiva salimian

۳٪، مقداری که صنعت کشتی برای نشر کربن جهانی همکاری میکند. شاید برای ۹۰٪ تجارت جهان که از طریق کشتی انجام میشود، زیاد به نظر نرسد. ولی پیشبینی ها از تغییرات آب و هوایی میگوید این مقدار باید سریعا کاهش پیدا کند.

اشتراک گذاری

۳٪، مقداری که صنعت کشتی برای نشر کربن جهانی همکاری میکند. شاید برای ۹۰٪ تجارت جهان که از طریق کشتی انجام میشود، زیاد به نظر نرسد. ولی پیشبینی ها از تغییرات آب و هوایی میگوید این مقدار باید سریعا کاهش پیدا کند.
مشکل تنها گازهای گلخانه ای نیستند. صنعت کشتی هنوز از منبع سوخت استفاده میکند. متاسفانه ۴.۲ میلیون نفر سالیانه از این آلودگی، جان میسپارند.

مترجم: بهاره محجوب 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian