علوم پایه محیط زیست

راکتور سوخت جلبک CO2 بیشتر جذب میکند

راکتور سوخت جلبک CO2 بیشتر جذب میکند
نوشته شده توسط shiva salimian

در بحث عملکرد نیروی مبارزه با مشکلات هوایی، میزان جذب کربن بسیار مهم است. محققان آثار طبیعی را به امید مبارزه با گازهای گلخانه ای و تولید سوخت دوستدار محیط زیست مطالعه کرده اند. حال یک شرکت امریکایی “hyoergiant” راکتوری ساخته است که کربن را بیشتر از درختان جذاب میکند.

اشتراک گذاری

در بحث عملکرد نیروی مبارزه با مشکلات هوایی، میزان جذب کربن بسیار مهم است. محققان آثار طبیعی را به امید مبارزه با گازهای گلخانه ای و تولید سوخت دوستدار محیط زیست مطالعه کرده اند. حال یک شرکت امریکایی “hyoergiant” راکتوری ساخته است که کربن را بیشتر از درختان جذاب میکند.
از طریق فتوسنتز، جلبک، کربن و آب و نور را برای تولید انرژی جذب و رشد میکند. دانشمندان تلاش کرده اند که آن را به سوخت تبدیل کنند.
اندازه راکتورcm ۹۰۹۰۲۱۰ است و برای جذب کربن محیط شهری و تولید سوخت پاک طراحی شده است.
راکتور از نوعی خاص از جلبک استفاده میکند. جلبک درون تانک آب پرورش داده میشود تا غذا دریافت کند و سوخت تولید کند. شرکت hypergiant ادعا کرده است که این راکتور ۴۰۰ برابر موثر تر از گیاهان عمل میکند.
شرکت هنوز به تولید تجاری نیاز دارد. ولی امید داریم که راکتور در این سال طراحی و قابل استفاده باشد.

مترجم: ساناز سلیمیان دستجردی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian