تکنولوژی نظامی

سکوی متحرک سازمان هوا فضای اروپا

سکوی متحرک سازمان هوا فضای اروپا
نوشته شده توسط shiva salimian

در ماه گذشته سازمان هوا فضای اروپا (ESA) موفق شد یک سکوی متحرک پرتاب موشک به فضا را با ارتفاع 90 متر به صورت موفقیت آمیز آزمایش کند. این آزمایش ها همگی غیر پرتابی بوده و آزمایش پرتاب به زودی انجام خواهد شد.

اشتراک گذاری

سکوی متحرک 90 متری سازمان هوا فضای اروپا

در ماه گذشته سازمان هوا فضای اروپا (ESA) موفق شد یک سکوی متحرک پرتاب موشک به فضا را با ارتفاع 90 متر به صورت موفقیت آمیز آزمایش کند. این آزمایش ها همگی غیر پرتابی بوده و آزمایش پرتاب به زودی انجام خواهد شد.

وزن شاسی این سکو (Gantry) که بر روی چرخ حرکت می کند به همراه سایر تجهیزات به تنهایی 8200 تن است که از سازه برج ایفل تقریباً 1000 تن سنگین تر است. قرار است این سکو در نیمه دوم سال 2020 با پرتاب یک موشک به فضا در ایستگاه پرتاب Guiana فرانسه آزمایش های نهایی خود را به انجام برساند.

این سکو برای راکت های حامل از نسل آریان 6 ساخته شده است. 

منبع: سازمان هوا – فضای اروپا

https://newatlas.com/esa-ariane-6-rocket-mobile-gantry/60846

مترجم: بهاره محجوب 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian