ایده های خوب سبک زندگی

طراحی لباس خاص برای فرد نابینا و ناشنوا

طراحی لباس خاص برای فرد نابینا و ناشنوا
نوشته شده توسط shiva salimian

راهنمایی با حس لامسه (Haptic) روندی است که در آن یک فرد بینا و شنوا اطلاعات را به فرد ناشنوا و نابینا منتقل می کند با لمس کردن کمر یا قسمتهای دیگر بدنشان میتوان به آنها کمک کرد، اما اگر فرد ناشنوا بخواهد مستقل تر شود چه اتفاقی می افتد؟ خوب، لباس جدید با بازخورد haptic لامسه ایی، می تواند کمک کند.

اشتراک گذاری

راهنمایی با حس لامسه (Haptic) روندی است که در آن یک فرد بینا و شنوا اطلاعات را به فرد ناشنوا و نابینا منتقل می کند با لمس کردن کمر یا قسمتهای دیگر بدنشان میتوان به آنها کمک کرد، اما اگر فرد ناشنوا بخواهد مستقل تر شود چه اتفاقی می افتد؟ خوب، لباس جدید با بازخورد haptic لامسه ایی، می تواند کمک کند.

این فناوری در پروژه سه ساله اتحادیه اروپا SUITCEYES توسعه داده می شود. این کلمه از سر کلمات انگلیسی: (باهوش، کاربر پسند، تعاملی، لامسه ایی، افزایش ادراک، تشکیل میشود که به افزایش حیطه احساسی Sensosphere) را منجر میشود.

این دوربین شامل یک دوربین پوشیدنی متصل به کامپیوتر است که موارد مهم مانند چهره افراد، موانع موجود در اتاق یا اشیاء را که کاربر مایل به یافتن آن است، شناسایی می کند. این اطلاعات به ارتعاشات یا سایر سیگنال های لامسه ایی ترجمه می شود که از طریق شبکه ای از محرک های ساخته شده در لباس آنها به بدن کاربر تحویل داده می شود.

فناوری SUITCEYES اکنون در نسل چهارم خود قرار دارد و در یک جلیقه لامسه ایی را ساختند. قسمت پشتی آن دارای یک الگوی تابلوی شطرنجی است که هر مربع دارای یک محرک جداگانه است که با تحریک هر مربع و با ویبره و حس لامسه به پوشنده اطلاعاتی را انتقال میدهد.
اکنون برنامه ریزی ها خواستار تولید چنین جلیقه هایی هستند تا بتوان این فناوری را در مقیاس بزرگتر آزمایش کرد.
پروفسور Nils-Krister Persson از دانشگاه Borås سوئد، که این پروژه را هدایت می کند می گوید: “از نظر تاریخی، منسوجات همیشه رابطه نزدیکی با انسان داشته. اکنون در حال انجام مرحله بعدی هستیم و پارچه را ابزاری برای ارتباطات قرار می دهیم! “

مترجم:بهاره محجوب

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian