علوم پایه فضا

ماه پیمایان Vikram هندی برماه نشسته اند

ماه پیمایان Vikram هندی برماه نشسته اند
نوشته شده توسط shiva salimian

بار دیگر،کوشش ماه پیمایان طبق برنامه به انجام نرسید.در ۶ سپتامبر، ماه پیمایان Vikram هندی، در مدت تلاش برای بر ماه نشستن ارتباط را با زمین از دست داد و به نظر میرسد شکست خورده است. تنها ۵ماه بعد از اینکه فضا پیمای برشیت اسراییلی با سرنوشت مشابهی روبرو شد. اگر این پروژه موفق میشد،هند چهارمین کشور صعود کننده به ماه، بعد از روسیه  امریکا و چین میشد. Vikram قسمتی از ماموریت chandrayaan2 بود که از مرکز فضایی satish dhawan در هند در ۲۲ جولای پرتاب شد. ماموریت شامل یک مدار پیما و یک ۶ چرخ سیار به اسم pragyan بود که داخل فضا پیما حمل میشد.

اشتراک گذاری

بار دیگر،کوشش ماه پیمایان طبق برنامه به انجام نرسید.در ۶ سپتامبر، ماه پیمایان Vikram هندی، در مدت تلاش برای بر ماه نشستن ارتباط را با زمین از دست داد و به نظر میرسد شکست خورده است. تنها ۵ ماه بعد از اینکه فضا پیمای برشیت اسراییلی با سرنوشت مشابهی روبرو شد. اگر این پروژه موفق میشد، هند چهارمین کشور صعود کننده به ماه، بعد از روسیه  امریکا و چین میشد. Vikram قسمتی از ماموریت chandrayaan2 بود که از مرکز فضایی satish dhawan در هند در ۲۲ جولای پرتاب شد. ماموریت شامل یک مدار پیما و یک ۶ چرخ سیار به اسم pragyan بود که داخل فضا پیما حمل میشد.

بیشتر پرواز انجام شد، ولی وقتی ماه نزدیک زمین شد، تنها در ۱/۲ کیلومتر بالای زمین، شروع به دور شدن از برنامه کردا و کمی بعد ارتباط با زمین را از دست داد و ممکن نبود که سرعت را به حد کافی برای صعود امن کم کند. شرکت تحقیق هندی(isro) با بررسی میکند که دقیقا چه اتفاقی افتاده است.

فضا پیما برای صعود نزدیک قطب جنوب ماه برنامه ریزی شده بود.جایی که هیچ سفینه ای قبل از ان نبوده.این ناحیه از ان رو جذاب بود که در سایه بود و یخ شیرین وجود داشت و نور خورشید نمیتابید و یخ اب نمیشد.

یخ شیرین مهم است زیرا میتواند سوخت راکت باشد و فضانوردان را یاری میکند و این دلیل برنامه ناسا برای صعود انسان به ماه در ۲۰۲۴ است.
مدار پیمای chandrrayaan2 در مدار ماه باقی میماند،جایی که باید اطلاعات را از فضا پیما بگیرد و به زمین برگرداند.مدار پیما شامل ۸ وسیله تخصصی است که برای گردش در سطح ماه و مطالعه جو ان استفاده میشود.
به روز رسانی:
در ۸ سپتامبر،isro اگاهی داد که عکس حرارتی از فضا پیما توسط مدار پیمای chandrayaan گرفته شده است. هنوز معلوم نیست که ایا سفینه نابود شده است. اما در تلاشیم تا با ان ارتباط برقرار کنیم و امید داریم که به حیات خود ادامه دهد.

مترجم: ساناز سلیمیان دستجردی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian