علوم پایه محیط زیست

هوای قطب شمال خوزستانی می شود!

هوای قطب شمال خوزستانی می شود!
نوشته شده توسط shiva salimian

ذرات ریز پلاستیک، در نمونه های برفی از کوه های آلپ سوئیس، مناطقی از آلمان و قطب شمال حتی در مناطقی به دور جزیره سالبارد و در یخ های شناور وجود دارد. این ریزگردها، ممکن است از طریق جریان های بادی در آنجا پراکنده شده باشند.

اشتراک گذاری

ذرات ریز پلاستیک، در نمونه های برفی از کوه های آلپ سوئیس، مناطقی از آلمان و قطب شمال حتی در مناطقی به دور جزیره سالبارد و در یخ های شناور وجود دارد. این ریزگردها، ممکن است از طریق جریان های بادی در آنجا پراکنده شده باشند.

ملانی برگمان در موسسه تحقیقات قطبی و دریایی آلفردو وگنر در آلمان، می گوید: مشخص است که اکثر میکروپلاستیک ها در برف، از هوا ناشی می شوند. ممکن است این سوال در ذهن شما به وجود آید که چگونه این ذرات پلاستیک توسط انسان ها استنشاق می شود؟  تیم آزمایشگاهی، نمونه ی برف را ذوب کرده و آن ها را در یک فیلتر رد کردند.

سپس ذرات باقی مانده در فیلتر را با میکروسکوپ مادون قرمز بررسی کردند. بسته به نوع پلاستیک، طول موجهای مختلف نور مادون قرمز جذب و منعکس شد. آنها بالاترین غلظت این پلاستیک ها را در نمونه هایی در نزدیکی یک جاده ی روستایی، در بایرن پیدا کردند که شامل انواع مختلفی از پلاستیک های موجود در لاستیک اتومبیل ها بود.

در ابتدا آن ها در قطب شمال، لاستیک نیتریل، آکریلات و رنگ را پیدا کردند. اندازه ی این ریزگردها، مانند گرده های گل هستند که با انتقال هوا می تواند از مکان هایی نزدیک به استوا به سمت قطب شمال منتقل شوند.

برگمن و همکارانش میگویند بخش عمده‌ای از میکروپلاستیک ها در اروپا و قطب شمال، از جو و برف  ناشی می شود. وی می‌گوید: مسیر حرکتی باد، همچنین می تواند مقادیر زیادی ریز پلاستیک را که در مطالعات قبلی در یخ های دریایی قطب شمال و در اعماق دریا پیدا کردیم را توضیح دهد.

برگمان می‌گوید هنگامی که تشخیص دادیم مقادیر زیادی میکروپلاستیک نیز می تواند از طریق هوا منتقل شود، طبیعتا این سوال به وجود می‌آید که آیا ما این میکروپلاستیک ها را استنشاق می کنیم و اگر پاسخ بله است، میزان آن به چه اندازه است؟

مترجم: ساناز سلیمیان دستجردی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian