انرژی علوم پایه

Lifesaber آب و آتش تولید میکند

Lifesaber
نوشته شده توسط shiva salimian

برای تولید انرژی روش های بسیاری وجود دارد. lifesaber جدید با قابلیت تولید آب تمیز و روشن کردن آتش رونمایی میشود. مناسب خارج خانه و در هر زمانی است.

اشتراک گذاری

Lifesaber

برای تولید انرژی روش های بسیاری وجود دارد. lifesaber جدید با قابلیت تولید آب تمیز و روشن کردن آتش رونمایی میشود. مناسب خارج خانه و در هر زمانی است.
این وسیله شامل ۵ درجه و قابل حمل با یک دست است. نوع مجهزتر آن بزرگتر است و نیاز به دو دست دارد و سه برابر انرژی تولید میکند، به اندازه ای که تلفن خاموش را روشن میکند. میتونید از طریق usb به این انرژی دست پیدا کنید.
بسیاری لوازم حیاتی مانند چراغ قوه و آژیر دارد که در مواقع خطر شما را اگاه میسازد. گزینه های دیگری مانند شست و شو دهنده آب و روشن کننده آتش در هر محیط خشکی دارد. قیمت ان ۶۹ دلار و ۱۲۷ دلار با امکانات مذکور است. این وسیله در ۲۰۲۰ رونمایی میشود.

مترجم: ساناز سلیمیان دستجردی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian