ایده های خوب سبک زندگی

metoo# جنبشی برای مبارزه با اذیت وآزار جنسی

metoo# جنبشی برای مبارزه با اذیت وآزار جنسی
نوشته شده توسط shiva salimian

وقتی که metoo# در ۲۰۱۷ رواج یافت، بسیاری از شرکت های قدرتمند به دلیل رفتار پرخطرشان از دور خارج شدند. شنیدن این اخبار به ما برای تغییرات امید میداد. دو سال بعد، با وجود اینکه وارد دوره جدیدی شده بودیم، خطاکاران اعمال خودرا از سر گرفتند. میدانیم از ۱۳ سال پیش از جنبش metoo# خطاکاران قسمتی از سیستم و به وجود آورنده مشکل تبعیض و عدم تعادل شخصیتی بودند و این برای هرکسی مشخص بود. مخصوصا در تکنولوژی که مشکلات بسیاری رفع نشده بودند. اما میخواهیم بدانیم چگونه؟

اشتراک گذاری

جنبش metoo#

وقتی که metoo# در ۲۰۱۷ رواج یافت، بسیاری از شرکت های قدرتمند به دلیل رفتار پرخطرشان از دور خارج شدند. شنیدن این اخبار به ما برای تغییرات امید میداد. دو سال بعد، با وجود اینکه وارد دوره جدیدی شده بودیم، خطاکاران اعمال خودرا از سر گرفتند. میدانیم از ۱۳ سال پیش از جنبش metoo# خطاکاران قسمتی از سیستم و به وجود آورنده مشکل تبعیض و عدم تعادل شخصیتی بودند و این برای هرکسی مشخص بود. مخصوصا در تکنولوژی که مشکلات بسیاری رفع نشده بودند. اما میخواهیم بدانیم چگونه؟

زیرا مردم احساس قدرت برای بیان نظرشان را ندارند بنابراین شدت جرم را نمیدانیم. به جای شناسایی مشکل، به دنبال رهایی خطاکاران هستیم. زیرا ۷۸ درصد از زنان سرمایه گذار توسط سرمایه دور اول رهایی یافتند و ۶۰ درصد سرمایه گذاران در ۲۰۱۸ کسی را میشناسند که آزار جنسی را در محیط کار تجربه کرده است. در یک تحقیق از زنان سرمایه گذار ۲۲ درصد بیان کردند که در شروع کار آزار جنسی تجربه کرده اند و در یک پروژه تحقیقاتی شامل ۲۰۰۰ نفر از کارمندان تازه کار یک سوم کارمندان گفتند که رفتار نامناسب را در محیط کار دیده اند و کمتر از ۳ درصد در بیان آن راحت بودند.

امار بسیار نا امیدکننده است به خوبی میدانیم. بنابر تحقیقات ۸۲ درصد از سرمایه گذاران مرد هستند.۷۱ درصد شرکت های US VC (سهامی خاص) همکار زن ندارند و تنها ۹.۵ درصد زنان هستند.

VC تلاش میکند تا شرکت را بعد از اتهام بازسازی کند. در مارچ ۲۰۱۸ گروهی از زنان ترند movingforward#  (ترند حرکت رو به آینده) را بیان کردند تا به جای اعتماد به VC از سرمایه داران محافظت کنند. آنها تلاش کردند تا مرزی تعیین کنند که از آسیب در امان بمانند. بسیاری از شرکت ها قبول کردند. sequoia capital تنها شرکتی بود که movingforward# را منتشر کرد که باید خوانده میشد. این مشابه قانونی است که موقع تجاوز به یک زن در ۲۰۱۶ ایجاد شد. من مطمئنم هرکه مورد تجاوز قرارگرفته در شرکتش یک نسخه را دیده است.

اینکه که تجاوز را فراموش و عذرخواهی را قبول کنیم بسیار وسوسه آمیز است. ولی مشخص است که باید آینده را در نظر بگیریم و باید انچه به نفع همه است تمرکز کنیم.

تلاش برای آسایش همگان و گزارش آسان تجاوز و حمایت از قصاص باید مورد توجه قرار بگیرد. مردم باید در برابر آن پاسخگو باشند. اغلب شرکت ها میخواهند عملشان مخفی بماند و زمانی بیشتر از ۱۸۰روز قانونی برای دفاع میخواهند که گاها تا ۳ سال زمان میگیرند.

به جای واکنش بعد از ضررتلاش کنید تا از ضرر جلوگیری کنید. بیشتر از ۱۳۵ شرکت در ۲۰ کشور دنیا قانون را برای امنیت قبول کرده اند. مسلما ایستادن در برابر متجاوزان تنها راه نیست. تجاوز از قانون باید گزارش شود. به عنوان یک شهروند نباید از متجاوز موقع حضور در اجتماع دفاع کنیم و باید بر جامعه تمرکز کنیم. شرکت ها نیز باید بر فعالیت های اجتماعی و سرمایه گذارن با امنیت سرمایه گذاری کنند.

اهمیتی ندارد دیگران چه میگویند. تنها زمانی که بر جامعه تمرکز کنید جرم دیگر دیده نمیشود.

مترجم: ساناز سلیمیان دستجردی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian