علوم پایه محیط زیست

از بین رفتن حدود 3 میلیارد پرنده آمریکای شمالی

از بین رفتن حدود 3 میلیارد پرنده آمریکای شمالی
نوشته شده توسط shiva salimian

حتی اگر فراوانی گونه ای از موجودات “زیاد”  تلقی شود، قطعاً هنوز نگرانی برای از بین رفتن آنها وجود دارد. یک مطالعه جدید نشان می دهد که این مورد در مورد پرندگان آمریکای شمالی صدق میکند، به طور کلی، از سال 1970 تعداد کل آنها 29 درصد کاهش یافته است.

اشتراک گذاری

پرنده آمریکای شمالی

حتی اگر فراوانی گونه ای از موجودات “زیاد”  تلقی شود، قطعاً هنوز نگرانی برای از بین رفتن آنها وجود دارد. یک مطالعه جدید نشان می دهد که این مورد در مورد پرندگان آمریکای شمالی صدق میکند، به طور کلی، از سال 1970 تعداد کل آنها 29 درصد کاهش یافته است.

 Kenneth V. Rosenberg در دانشگاه Cornell  و گروهی از محققان آمریکایی و کانادایی به تازگی مجموعه داده های چندگانه را از ایستگاه های کنترل پرندگان زمینی مورد بررسی قرار داده اند و این داده ها مربوط به 48 سال پیش است. آنها دریافتند، برای 529 مورد از رایج ترین گونه ها در هر دو کشور، از آن زمان تا کنون 2.9 میلیارد پرنده خالص از دست رفته اند.

بیش از 90 درصد این خسارت در 12 خانواده پرنده رخ داده است، که شامل گونه های آواز خوانی مانند گنجشک ها بوده است. از طرف دیگر، گونه هایی مانند پرندگان آبی و خزندگان در واقع افزایش جمعیت را تجربه کرده اند و به احتمال زیاد به دلیل تلاش برای حفاظت آنهاست، که مطالعه نشان می دهد باید برای سایر گونه های پرنده ای نیز این حفاظت گسترش یابد.

علاوه بر این، این  داده ها مربوط به شبکه راداری NEXRAD است که قادر به تشخیص گله های پرندگان مهاجر است. براین اساس، مشخص شد که “عبور زیست توده پرندگان مهاجر” طی 10 سال گذشته بویژه در شرق ایالات متحده، به طور مشابه کاهش شدیدی داشته است.

انقراض گونه ها منجر به بحران جهانی تنوع زیستی میشود، اما انقراض با از دست دادن بخش بسیاری از جمعیت آغاز می شود که می تواند منجر به تغییرات ترکیبی و عملکردی اکوسیستم شود. با توجه به سرعت فعلی تغییرات جهانی محیط زیست، کمیت تغییر در فراوانی گونه ها مهم است.

نظر محققان

مترجم:بهاره محجوب

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian