پزشکی علوم پایه

استفاده از spinners برای آزمایش خون ارزان

استفاده از spinners برای آزمایش خون ارزان
نوشته شده توسط shiva salimian

وقتی ابزار های سبک را میبینید مانند فرفره های چرخان(spinners) به نظر می رسد که کمی بچگانه هستند، با این حال اخیرا دانشمندان دانشگاه ملی تایوان دریافته اند که این دستگاه ها میتوانند برای تحلیل نمونه های خون در مناطق فقیر استفاده شوند. فرفره های چرخان عموما شامل سه بخش وزنی هستند و دارای یک تکیه گاه در وسط می باشند. کاربران با انگشت وسط ان را می گیرند و با انگشتان دیگر، پره ها می چرخانند.

اشتراک گذاری

وقتی ابزار های سبک را میبینید مانند فرفره های چرخان spinners به نظر می رسد که کمی بچگانه هستند، با این حال اخیرا دانشمندان دانشگاه ملی تایوان دریافته اند که این دستگاه ها میتوانند برای تحلیل نمونه های خون در مناطق فقیر استفاده شوند. فرفره های چرخان عموما شامل سه بخش وزنی هستند و دارای یک تکیه گاه در وسط می باشند. کاربران با انگشت وسط آن را می گیرند و با انگشتان دیگر، پره ها می چرخانند.

کاربرد دیگر  spinners یک سانتریفیوژ است که از نیروی گریز از مرکز برای جدا کردن پلاسما از سلول های خونی استفاده می شود. هنگامی که نمونه های خون شامل پروتئین ها، ویروس ها و مواد دیگر است وجود بیماری را نشان می دهد. با این حال این تفکیک کردن ها می تواند پر هزینه باشد و به یک منبع غنی نیاز داشته باشد. این عوامل کاربرد آنها را در کشورهای در حال توسعه و یا مناطق دور محدود می کند. با توجه به این موضوع چن چنگ و همکارانش دست به کار شدند تا ببینند که ایا فرفره ی چرخان می تواند به همین هدف عمل کند یا خیر؟ برای انجام این کار آنها نمونه های خونی انسان را در سه لوله ی کوچک قرار دارند انتهای آن لوله ها را بستند و سپس آنها را به هریک از سه بخش فرفره ی چرخان متصل کردند.

مشخص شد که با گرفتن دستگاه با یک انگشت و چرخاندن آن به اندازه ی 3 تا 5 بار امکان جداسازی حدود 30 درصد از پلاسما با 99 درصد خلوص وجود دارد. کل این فرایند 4 تا 7 دقیقه طول می کشید پس از آن پلاسما جداگانه مورد آزمایش قرار گرفت که در آن پروتئین اچ ای وی 1 که به خون اضافه شده بود با موفقیت شناسایی شد. مقاله ای در مورد این تحقیق به تازگی در مجله ی شیمی تجزیه چاپ شده است.

مترجم:بهاره محجوب

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian