علوم پایه فضا

شبکه ای که سرتاسر جهان را در بر گرفته

شبکه ای که سرتاسر جهان را در بر گرفته
نوشته شده توسط shiva salimian

توانستند آن را به بهترین حالت مشاهده کنند.هیندکی امهاتا و همکارانش در موسسه ی ریکن ژاپن، از تلسکوپ بسیار بزرگ (VLT) در شیلی، برای مشاهده ی خوشه ی جوانی به نام SSA22 در یکی از کهکشان ها، که 12 میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارد، استفاده کنند.

اشتراک گذاری

تصور می شود که یک تار عنکبوت بسیار بزرگ در کل جهان گسترده شده است که اخترشناسان به تازگی، توانستند آن را به بهترین حالت مشاهده کنند. هیندکی امهاتا و همکارانش در موسسه ی ریکن ژاپن، از تلسکوپ بسیار بزرگ (VLT) در شیلی، برای مشاهده ی خوشه ی جوانی به نام SSA22 در یکی از کهکشان ها، که 12 میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارد، استفاده کنند. با دیدن این خوشه، آن ها رشته های حلقه ای از گاز هیدروژن را مشاهده کردند، که فضای بین کهکشان ها را پوشانده بود. به نظر می رسد این عناصر، با تئوری  شبکه ی کیهانی طولانی، در ارتباط است. کیهان شناسان تصور می کنند که، با بزرگ شدن جهان، نیروی جاذبه، این ماده را بیشتر به سمت خود می کشد. این امر باعث شده که حفره ها و نواحی توری بسیار، که پر از ماده و گاز است، ایجاد شود.  در حالی که ما قبلاً شاهد این شبکه بوده ایم، اما هرگز آن را در چنین مقیاس وسیعی بین کهکشان های متعدد، مشاهده نکرده ایم.

ما کهکشان ها و سیاه چاله های فوق العاده ای را، در امتداد رشته ها یافتیم. آن ها به شبکه ی کیهانی دامن می زنند و این اولین باری است که می بینیم رشته هایی، کهکشان ها را به هم متصل می کنند. “
تصور می شود که این شبکه چند صد میلیون سال پس از انفجار بزرگ، به همراه اولین کهکشان ها، بوجود آمده است و گرانش به تشکیل رودخانه های هیدروژن در بین آن ها، کمک کرده است. در نقطه‌ای که دو رشته از هم عبور می کنند، تشکیل ستاره و کهکشان رخ خواهد داد و جهان را آن گونه که امروز شاهد آن هستیم، بوجود می آورد

امهاتا

رشته هایی که توسط امهاتا و تیم وی دیده می شود، 3 میلیون سال نوری گسترش یافته اند، اما فقط بخش کوچکی از شبکه کیهانی را تشکیل می دهند. در حال حاضر رشته های ناشناخته ی بسیاری باقی مانده است، اما امهاتا می گوید که آن ها توانستند با استفاده از ابزارهای نسبتاً جدید به نام (Multi Unit Spectroscopic Explorer MUSE) در VLT، آن ها را مشاهده کنند.
اریکا هامدن در دانشگاه آریزونا می گوید: “این درواقع مانند نوک یک کوه یخی برای شبکه کیهانی است و این تاییدی است برای جایی که باید آن ها باشند. خیلی وحشتناک است که به فضا نگاه کنید و فکر کنید خالی است، در حالی که اینطور نیست. در فضا ساختار غول پیکر و شکفت انگیزی وجود دارد. “

مترجم: ساناز سلیمیان دستجردی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian