تندرستی سبک زندگی

نور خورشید بر روی پوست و روده تأثیر می گذارد

نور خورشید بر روی پوست و روده تأثیر می گذارد
نوشته شده توسط shiva salimian

تیمی از دانشمندان کانادایی برای اولین بار تحقیقات جدیدی را نشان داده اند که قرار گرفتن درمعرض نور ماوراء بنفش (UVB) می تواند مستقیماً بر تنوع میکروبیوم روده در انسان تأثیر بگذارد. این تحقیق توسط ویتامین D انجام شده و شواهدی از یک مسیر ارتباطی جدید درپوست روده را ارائه می دهد.

اشتراک گذاری

تاثیر نور خورشید

تیمی از دانشمندان کانادایی برای اولین بار تحقیقات جدیدی را نشان داده اند که قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش (UVB) می تواند مستقیماً بر تنوع میکروبیوم روده در انسان تأثیر بگذارد. این تحقیق توسط ویتامین D انجام شده و شواهدی از یک مسیر ارتباطی جدید در پوست روده را ارائه می دهد.

تصور می شود بیماری های خود ایمنی مانند بیماری التهابی روده (IBD) و تصلب بافت های متفاوت توسط تعدادی از عوامل محیطی و ژنتیکی ایجاد می شود. تنوع باکتریایی روده قرار گرفتن در معرض نور خورشید و میزان ویتامین D، همگی به عنوان فاکتورهای تأثیرگذار در بیماری التهابی شناخته شده اند، با این حال یک مطالعه جدید ادعا می کند زنجیره ای باعث میشود تا هر سه این عناصر بهم پیوند داشته باشند.
تحقیق جدید روی 21 زن مورد بررسی قرار گرفت که همگی سه جلسه 60 ثانیه ای در معرض اشعه ماوراء بنفش در طی یک هفته قرار گرفتند. در ابتدا و انتهای مطالعه از خون و مدفوع نمونه هایی گرفته شد تا تغییرات سطح ویتامین D و تنوع باکتری های روده مشاهده شود. نیمی از افراد مورد مطالعه حاوی مکمل های ویتامین D نیز در سه ماه قبل از زمستان بودند.

نتایج نشان داد که افزایش معنی داری در تنوع میکروبیوم آلفا و بتا روده رخ داد البته در افرادی که مکمل های ویتامین D را مصرف ننمودند. این اولین مطالعه انسانی بود که ارتباط مستقیمی بین قرار گرفتن در معرض UVB و گزینه های میکروبیوم روده مشاهده کرد.

قبل از قرار گرفتن در معرض UVB این زنان از میکروبیوم روده کمتری نسبت به افرادی که مرتباً مکمل ویتامین D مصرف می کنند، بودند.” “قرار گرفتن در معرض UVB باعث افزایش غنا و تنوع میکروبیوم آنها به میزان غیر قابل ملاحظه ای از گروه دیگر شد، که میکروبیوم آن به طور قابل توجهی تغییر نکرده است.

Bruce Vallance در مورد تحقیقات دانشگاه بریتیش کلمبیا

افرادی که مکمل ویتامین D مصرف نکرده بودند، یک هفته پس از قرار گرفتن در معرض UVB ،10 درصد غلظت ویتامین D خون را نشان دادند. فقدان تغییرات میکروبیوم در افرادی که مکمل های ویتامین D مصرف کرده اند، حاکی از آن است که ویتامین D عامل واسطه ای است که در معرض UVB و تنوع میکروبیومی روده قرار گرفته است.

Vallance توضیح می دهد: “در این مطالعه داده های جدید هیجان انگیز را نشان می دهیم که نور UVB قادر به تنظیم ترکیب میکروبیوم روده در انسان است، ولی از طریق سنتز ویتامین D ممکن است کلیه ارتباطات بین UVB و تنوع میکروبیوم ها را توضیح ندهد.

به احتمال زیاد قرار گرفتن در معرض نور UVB به طریقی سیستم ایمنی بدن را تغییر می دهد، سپس به صورت سیستماتیک تر، بر چگونگی مطلوب بودن محیط روده برای باکتری های مختلف تأثیر می گذارد.

Vallance

مرحله بعدی تحقیق، بررسی تأثیر نور UVB برمیکروبیوم در گروههای بزرگتر از موضوعات انسانی است. همچنین بررسی بیشتر پیوند مکانیکی بین نور خورشید ویتامین D و میکروبیوم مهم خواهد بود. محققان خاطرنشان كردند كه تشدید فعالیت IBD با سطح ویتامین D کم همراه است بنابراین نتایج این مطالعه جدید مطمئناً حاكی از آن است كه این پیوند ممكن است با اختلال در میكروبیوم روده تعدیل شود.

برای افرادی که تحت UVB فوتوتراپی قرار دارند، نتایج این مطالعه محور جدیدی از روده را شناسایی می کند که ممکن است به نقش محافظتی در بیماریهای التهابی مانند MS و IBD کمک کند.

Vallance

مترجم:بهاره محجوب

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian