علوم پایه فضا

پرده برداری از شبکه کیهانی

پرده برداری از شبکه کیهانی
نوشته شده توسط shiva salimian

همانطور که ما در نزدیکی صدمین سال از تئوری نسبیت عام انیشتن هستیم، یک انقلاب آرام در جریان است. تعدادی از گروه ها در سراسر جهان تلاش می کنند تا نسبیت عام را، در مقیاس جهان آزمایش کنند. تا کنون این آزمایشات بی نتیجه بوده است، اما آن ها یک تغییر چشمگیر در درک نظریه ی انیشتن را نشان می دهند و آزمایش نسبیت عمومی به عنوان یک هدف اصلی در برخی از آزمایشات ماهواره ای و زمینی در نظر گرفته شده است.

اشتراک گذاری

ما در آستانه ی دیدن ساختار کل جهان شبکه کیهانی هستیم. 

این کار می تواند به ما كمك كند كه فراتر از كارهای انیشتن پیش برویم.

پدرو فریرا

همانطور که ما در نزدیکی صدمین سال از تئوری نسبیت عام انیشتن هستیم، یک انقلاب آرام در جریان است. تعدادی از گروه ها در سراسر جهان تلاش می کنند تا نسبیت عام را، در مقیاس جهان آزمایش کنند. تا کنون این آزمایشات بی نتیجه بوده است، اما آن ها یک تغییر چشمگیر در درک نظریه ی انیشتن را نشان می دهند و آزمایش نسبیت عمومی به عنوان یک هدف اصلی در برخی از آزمایشات ماهواره ای و زمینی در نظر گرفته شده است.
نظریه ی عمومی شبکه کیهانی نسبیت انیشتن، به ما کمک های بسیاری کرده است. با این حال اگر او از دور خارج شود چه می شود؟ اشتباه نکنید، این نظریه در توضیح بسیاری از پدیده های مختلف موفقیت آمیز است: به ما این امکان را می دهد تا مدار تمام سیارات منظومه شمسی را با دقت خارق العاده ای محاسبه کنیم. همچنین ما را قادر می سازد تا دریابیم که چگونه نور با تغییر شکل در فضا و در اطراف ستارگان و سیارات منحرف می شود. اما آیا ما می توانیم نسبیت عام را بیش از حد، در تلاش برای پیش بینی تکامل جهان در نظر بگیریم؟
این یک واقعیت جالب توجه است که  نسبیت عام از زمان ارائه ی آن توسط انیشتن، یعنی در سال 1915 تا کنون، بدون تغییرباقی مانده است. در مرکز آن درک ما از نیروی گرانش گنجانیده شده است. انیشتن این ایده را مطرح کرد که هیچ نیروی گرانشی به خودی خود وجود ندارد. در عوض، آنچه که ما از گرانش ناشی از هندسه می دانیم … 

مترجم:بهاره محجوب

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian