زیست شناسی علوم پایه

کمک فسیل های دروغین به جستجوی زندگی در مریخ

کمک فسیل های دروغین به جستجوی زندگی در مریخ
نوشته شده توسط shiva salimian

تحقیقات در دانشگاه ادینبورگ می تواند جستجوی زندگی در مریخ را مؤثرتر کند. با استفاده از تکنیک موسوم به “باغبانی شیمیایی”، اختر شناس، سی مک ماهون نشان داده است که برخی از فسیل های باستانی، ممکن است بقایای موجودات زنده نباشند، بلکه در عوض رسوبات معدنی طبیعی هستند. این می تواند به کاوشگران آینده، راه های امیدوار کننده تری برای یافتن نشانه های زندگی در سیاره ی سرخ را نشان دهد.

اشتراک گذاری

تحقیقات در دانشگاه ادینبورگ می تواند جستجوی زندگی در مریخ را مؤثرتر کند. با استفاده از تکنیک موسوم به “باغبانی شیمیایی” اختر شناس، سی مک ماهون نشان داده است که برخی از فسیل های باستانی، ممکن است بقایای موجودات زنده نباشند، بلکه در عوض رسوبات معدنی طبیعی هستند. این می تواند به کاوشگران آینده، راه های امیدوار کننده تری برای یافتن نشانه های زندگی در سیاره ی سرخ را نشان دهد.
براساس آنچه در مورد مریخ و گذشته ی باستان آن آموخته ایم، مشخص شده که احتمال وجود زندگی و وجود فسیل های جداگانه یا کلونی های آن ها خواهد بود. این غالباً در اسناد زمین شناسی به عنوان اجزای تشکیل دهنده ی مواد معدنی موجود هستند، که یک ساختار شاخه ای غیر کریستالی، مقطع توخالی و دایره ای، لایه ای و سایر سرنخ ها را نشان می دهند.
با این حال، به گفته ی مک ماهون، لوله ها و رشته های میکروسکوپی وجود دارند که مانند موجودات زنده هستند، اما در واقع با واکنش های شیمیایی بسیار ساده ای، شامل مواد معدنی غنی از آهن، تولید می شوند. اگر این چنین باشد، می توان برای جستجوی زندگی در مریخ، از انجام برخی از آزمایشات بسیار گران قیمت جلوگیری کرد.
در یک محیط آزمایشگاهی، مک ماهون ذرات غنی از آهن را با مایعات قلیایی حاوی سیلیکات یا کربنات ترکیب می کند. این سازندهای ریز و پیچیده که شکل و ترکیب شیمیایی بسیار مشابهی با ساختارهای غنی از آهن دارند و در سنگ های مریخ، مانند روی زمین یافت می شوند.
این نوع از باغبانی شیمیایی در جاهایی مانند منافذ هیدروترمال موجود در بستر دریا، نیز یافت می شوند. حال این سؤال مطرح است که آیا بعضی از این  فسیل ها می توانند به عنوان ماده شیمیایی و نه بیولوژیکی تأیید شوند یا خیر.
مک ماهون می گوید: “واکنش های شیمیایی مانند این ها، صدها سال مورد مطالعه قرار گرفته است، اما قبلاً نشان داده نشده بود که از این ساختارهای غنی از آهن از سنگ ها تقلید می کنند.” “این نتایج به بررسی مجدد بسیاری از نمونه های باستانی در دنیای واقعی می پردازد تا ببیند که ذخایر مواد معدنی فسیلی هستند یا ذخایر مواد غیر بیولوژیکی.”

این تحقیق در مجله ی Proceedings of the Royal Society B منتشر شده است.

مترجم: ساناز سلیمیان دستجردی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian