بیوگرافی ترجمه

بهاره محجوب

نام: بهاره

نام خانوادگی: محجوب

مقطع تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات

سوابق: سالهاست که در زمینه ترجمه کتاب و مقالات فناوری و مقالات به روز علمی فعالیت میکنم.

اشتراک گذاری

بیوگرافی مترجم سایت smartermag

نام: بهاره

نام خانوادگی: محجوب

مقطع تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات

سوابق: سالهاست که در زمینه ترجمه کتاب و مقالات فناوری و مقالات به روز علمی فعالیت میکنم.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian