بیوگرافی ترجمه

ساناز سلیمیان دستجردی

بیوگرافی مترجم سایت smartermag

نام: ساناز

نام خانوادگی: سلیمیان دستجردی

اشتراک گذاری

بیوگرافی مترجم سایت smartermag

نام: ساناز

نام خانوادگی: سلیمیان دستجردی

مقطع تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

سوابق: سابقه 14 سال تدریس زبان انگلیسی و ترجمه

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

shiva salimian